خانه / بایگانی برچسب: پرسشنامه دیمتل

بایگانی برچسب: پرسشنامه دیمتل

طراحی پرسشنامه دیمتل (DEMATEL)

پرسشنامه دیمتل DEMATEL

روش دیمتل (DEMATEL) به تاثیرگذاری و تاثیرپذیری عوامل می پردازد بنابراین این روش نیازمند طراحی پرسشنامه اولیه می باشد. پرسشنامه دیمتل ماتریس مربعی از معیارهای مورد مطالعه است که هر سلول تاثیر معیار سطر بر معیار ستون را نشان می دهد اعداد قطر اصلی در ماتریس پرسشنامه دیمتل صفر است …

توضیحات بیشتر »