خانه / آموزش های نرم افزاری و غیر نرم افزاری / آموزش روش آنتروپی شانون با مثال
آموزش روش آنتروپی شانون با مثال

آموزش روش آنتروپی شانون با مثال

آموزش روش آنتروپی شانون با مثالآموزش روش آنتروپی شانون با مثال

روش آنتروپی شانون برای وزن دهی شاخص ها (معیارها)

روش آنتروپی (Entropy) یکی از روشهای تصمیم گیری چند شاخصه برای محاسبه وزن معیارها می باشد. در این روش نیازمند به ماتریس معیار-گزینه می باشد. پرسشنامه روش آنتروپی شانون نیز همانند ماتریس آن می باشد. گام های این روش مطابق زیر می باشد:

گام های روش آنتروپی شانون

گام اول: ابتدا ماتریس تصمیم را تشکیل می دهیم.

Xn. . .X2X1
X1n         …R12R11A1
X2n         …R22R21A2
…..…..….….….
Xmn        …Rm2Rm1Am

گام دوم: ماتریس بالا را نرمال می کنیم و  هر درایه نرمال شده را pij می نامیم. نرمال شدن به این صورت می باشد که درایه هر ستون را بر مجموع ستون تقسیم می کنیم.

گام سوم: محاسبه آنتروپی هر شاخص: آنتروپی Ej به صورت زیر محاسبه می گردد و k به عنوان مقدار ثابت مقدار Ej را بین 0 و 1 نگه می دارد.

آموزش روش آنتروپی شانون با مثالگام چهارم: در ادامه مقدار dj  (درجه انحراف) محاسبه می شود که بیان می کند شاخص مربوطه (dj) چه میزان اطلاعات مفید برای تصمیم گیری در اختیار تصمیم گیرنده قرار می دهد .هر چه مقادیر اندازه گیری شده شاخصی به هم نزدیک باشند نشان دهنده آنست که گزینه های رقیب از نظر آن شاخص تفاوت چندانی با یکدیگر ندارند.

dj=1-Ej

لذا نقش آن شاخص در تصمیم گیری باید به همان اندازه کاهش یابد.

گام پنجم: سپس مقدار وزن  Wj محاسبه می گردد.

wj=dj/∑dj


مثال:ماتریس تصمیم گیری زیر را با 4 گزینه و 6 معیار در نظر بگیرید:

   X6         X5   X4   X3   X2     X1
   9   5   5.5   20000   1500   2    A1
   5   3   6.5   18000   2700   2.5    A2
   7   7   4.5    21000   2000   1.8    A3
   5    5   5   20000   1800   2.2    A4

Pij ها به صورت زیر به دست می ایند:

   X6   X5   X4   X3   X2     X1
 0.3462 0.25 0.2558 0.2532 0.1875 0.2353    A1
 0.1935 0.15 0.3023 0.2278 0.3375 0.2941    A2
 0.2692 0.35 0.2093 0.2658 0.25 0.2118    A3
 0.1923 0.25 0.2326 0.2532 0.225 0.2588    A4

مقادیر Ej و dj و wj را بدست می آوریم.

   X6   X5   X4   X3   X2   X1
 0.997 0.9703 0.9931 0.9989 0.9829 0.9946   E j
 0.023 0.0297 0.069 0.011 0.0171 0.0054   D j
 0.27640.357 0.0829 0.0133 0.2055 0.0649   W j

با توجه به جدول بالا وزن معیار اول 0.0649 ، وزن معیار دوم 0.2055 ، وزن معیار سوم 0.0133، وزن معیار چهارم 0.0829، وزن معیار پنجم 0.357 و وزن معیار ششم 0.2764 می باشد.

فیلم آموزش روش آنتروپی شانون در اکسل تهیه شده است که به صورت کاملا ساده بیان شده و قابلیت پیاده سازی برای هر مساله با هر ابعادی را دارد از طریق این لینک می توانید وارد صفحه این آموزش شوید.


چنانچه نیازمند مشاوره رایگان و انجام پروژه خود با این روش هستید با ما تماس بگیرید
آموزش روش آنتروپی شانون با مثال

مطالب مشابه و مرتبط:

 

درباره ی مدیر سایت

کارشناسی مهندسی صنایع/کارشناسی ارشد مهندسی صنایع-صنایع/مسلط به مباحث تصمیم گیری چند شاخصه (MADM) در محیط های قطعی و فازی و خاکستری/ مسلط به نرم افزار های Super Decision - Expert Choice - Visual Promethee

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ده + نه =

انجام تخصصی پروژه، پایان نامه و مقاله تصمیم گیری چند معیاره-- کمترین هزینه بالاترین کیفیت ==> تماس یا تلگرام 09338859181تماس باما
+