آموزش روش واسپاس (WASPAS)

0
90
روش واسپاس WASPAS

روش واسپاس (WASPAS) یکی از روشهای نوین تصمیم گیری چند شاخصه است. که در سال 2012 توسط آقای زاوادسکاس و همکاران در پژوهشی معرفی شد. این روش ترکیبی از دو مدل WSM (مدل مجموع وزنی) و WPM (مدل محصول وزنی) می باشد. این روش دارای دقت بیشتر در مقایسه با روشهای مستقل است.

این روش همانند روشهای آراس ، کوپراس ، تاپسیس و یا ویکور است. یعنی شامل ماتریس معیار-گزینه می باشد. و برای رتبه بندی گزینه ها نیازمند وزن معیارها است. این وزن معیارها میتوان از روش AHP یا روشهایی نظیر آنتروپی شانون ، آنتروپی خاکستری و یا روش جدید بهترین بدترین (BWM) محاسبه کرد.

پرسشنامه روش واسپاس نیز دقیقا همانند پرسشنامه تاپسیس و یا ویکور است. یعنی همان پرسشنامه هست بدون هیچ تغییری. اگر با نحوه ساختن پرسشنامه تاپسیس و یا WASPAS آشنایی ندارید از لینک زیر آموزش تهیه این پرسشنامه را تهیه کنید:

گام های روش WASPAS

1- نرمال کردن ماتریس تصمیم: در این گام با استفاده از فرمولهای زیر ماتریس تصمیم را نرمال میکنیم. نرمال کردن برای معیارهای مثبت از فرمول اول و برای معیارهای منفی از فرمول دوم استفاده می کنیم.

آموزش روش واسپاس (WASPAS)2- محاسبه اهمیت نسبی گزینه ها بر اساس روش WSM از طریق فرمول شماره 3

آموزش روش واسپاس (WASPAS)3- محاسبه اهمیت نسبی گزینه ها بر اساس روش WPM از طریق فرمول شماره 4

آموزش روش واسپاس (WASPAS)4- محاسبه معیار مشترک: در این گام با به نسبت مساوی و از طریق فرمول 3 و 4 اهمیت گزینه ها محاسبه می شود.

آموزش روش واسپاس (WASPAS)بر اساس مقدار Qi میتوان گزینه ها را رتبه بندی نمود. اما دقت و تاثیرگذاری روش WASPAS در این است که اهیت نسبی گزینه iام از طریق محاسبه لاندا در فرمول زیر محاسبه شود

آموزش روش واسپاس (WASPAS)برای محاسبه لاندای بهینه بر مبنای انحراف معیارها از فرمول های زیراستفاده می شود.

آموزش روش واسپاس (WASPAS) آموزش روش واسپاس (WASPAS)توجه:متاسفانه تعدادی از مقالات فارسی که در این زمینه کار شده است در فرمول ها و محاسبات دچار اشتباهات فاحش شده اند لذا بیس کار خود را فقط مقاله اصلی این روش قرار دهید.

در زیر فیلم آموزش روش waspas قرار داده است

تمامی این مراحل در نرم افزار WASPAS تنها با یک کلیک به صورت خودکار انجام می شود. برای ورود به صفحه دانلود این نرم افزار اینجا را کلیک کنید


اگر نیازمند مشاوره و انجام پروژه خود با این روش هستید با ما تماس بگیرید

آموزش روش واسپاس (WASPAS)


مطالب مشابه و مرتبط:

banner

لینک کوتاه : http://sanaye20.ir/?p=6866

افزودن دیدگاه

لطفا دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید