روش تاپسیس فازی (Fuzzy TOPSIS)

0
79
روش تاپسیس فازی fuzzy topsis

تکنیک تاپسیس فازی

روش تاپسیس فازی جهت رتبه بندی گزینه ها در محیط فازی بکار گرفته می شود این روش توسط هوانگ و یون در سال 1981 ارائه شده است. گامهای این روش مشابه روش تاپسیس است. قبل از انجام روش تاپسیس فازی باید وزن معیارها را از روشهایی همچون AHP فازی بهبود یافته یا AHP فازی چانگ و یا ANP فازی و یا روشهای جدید همچون SWARA فازی یا BWM فازی محاسبه کرد.

گامهای تکنیک تاپسیس فازی (fuzzy topsis)

گامهای این روش برگرفته از مقاله پاتیل و کانت (2014) است.

مرحله اول: ایجاد ماتریس تصمیم نظرات افراد

فرض کنید ماتریس تصمیم‌گیری نظرات افراد به شرح زیر باشد.

روش تاپسیس فازی (Fuzzy TOPSIS)هر ستون نشان دهنده یک شاخص سنجش و هر سطر نماینده یک گزینه است.  Xijبیانگر کمیت گزینه iام در زیرمعیار jام است. همچنین زیرمعیارها بر حسب اثرگذاری روی گزینه ها ممکن است منفی یا مثبت باشند.

مرحله دوم: نرمال سازی ماتریس تصمیم

در این مرحله بایستی ماتریس تصمیم‌گیری فازی نظرات افراد را به یک ماتریس بدون مقیاس فازیتبدیل نماییم. برای بدست آوردن ماتریس ، کافی است اگر مولفه‌ها مثبت است از رابطه اول و اگر منفی است از رابطه زیراستفاده نماییم:

روش تاپسیس فازی (Fuzzy TOPSIS)مرحله سوم: ایجاد ماتریس بدون مقیاس وزین فازی v با مفروض بودن بردار wij بر اساس معادله زیر

روش تاپسیس فازی (Fuzzy TOPSIS)مرحله چهارم: مشخص نمودن ایده‌آل فازی +A  و ضد ایده‌آل فازی -A برای مولفه‌ها.

روش تاپسیس فازی (Fuzzy TOPSIS)مرحله پنجم: محاسبه مجموع فواصل هر یک از مولفه‌ها از ایده‌آل مثبت فازی و ایده‌آل منفی فازی

روش تاپسیس فازی (Fuzzy TOPSIS)مرحله ششم: محاسبه شاخص شباهت به گزینه ایده‌آل (CCi). این شباهت از طریق زیر محاسبه می‌شود.

روش تاپسیس فازی (Fuzzy TOPSIS)مرحله هفتم: رتبه‌بندی گزینه‌ها

بر اساس ترتیب نزولی CCi می‌توان گزینه های موجود از مسأله مفروض را رتبه‌بندی نمود.

جهت مشاهده فیلم آموزشی روش تاپسیس فازی اینجا را کلیک کنید

چنانچه نیازمند مشاوره رایگان و انجام پروژه خود با این روش هستید با ما تماس بگیرید

روش تاپسیس فازی (Fuzzy TOPSIS)


مطالب مشابه و مرتبط

banner

لینک کوتاه : http://sanaye20.ir/?p=6939

افزودن دیدگاه

لطفا دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید