خانه / آموزش های نرم افزاری و غیر نرم افزاری / آموزش روش کوپراس فازی (fuzzy COPRAS)
روش کوپراس فازی fuzzy copras

آموزش روش کوپراس فازی (fuzzy COPRAS)

جهت حمایت از ما، لطفا امتیاز این پست را از طریق ستاره های بالا مشخص کنید (فقط بر روی ستاره ها کلیک کنید)

COPRAS در سال 1996 توسط Zavadskas و همکاران معرفی شد. یک رویکرد شناخته شده MADM برای ارزیابی و انتخاب مناسب ترین گزینه در میان مجموعه ای از گزینه های بالقوه موجود است. در این تکنیک مناسب ترین راه حل بر اساس مقایسه بین نسبت مستقیم و متناسب با بهترین راه حل و نسبت ایده آل-بدترین راه حل تعیین می شود.
این بنا بر اساس ویژگی های جایگزین ساخته شده است تا بتواند مسائل پیچیده دنیای واقعی را که ویژگی ها در تضاد هستند ، حل کند. با این حال، ویژگی ها و قضاوت های خبره ممکن است حاوی اطلاعات نامشخص و نادرست باشد. بنابراین ، رویکردهای تصمیم گیری چند شاخصه کلاسیک برای مدل سازی مسائل پیچیده دنیای واقعی کافی نیست. بنابراین ، نظریه مجموعه های فازی مناسب ترین مورد استفاده برای رسیدگی به مسائل در محیط های نامشخص است. این تکنیک توسط چترجی و بوز  برای انتخاب سایت مزارع بادی ، توسط فولادگر و همکاران در ارزیابی استراتژی های کار در یک شرکت ساختمانی و توسط یزدانی و همکاران برای تجزیه و تحلیل ریسک زیرساخت های مهم استفاده شده است.

کوپراس فازی (FCOPRAS) از روشهای تصمیم گیری چندشاخصه است که در محیط فازی استفاده می شود. روش کوپراس فازی همانند روش کوپراس و کوپراس خاکستری دارای گام های مشابه می باشند. قضاوت­های افراد در مورد ارجحیت‌ها اغلب برای تخمین ارزش عددی دقیق غیر شفاف است، همچنین منطق فازی برای بدست آوردن مسائلی که دارای ابهام و عدم قطعیت هستند مفید است . تئوری فازی اولین بار توسط زاده (1965) برای هماهنگی عدم قطعیت درک بشر از مدل ارائه شد . اعداد فازی را با نماد “∼“ بالای حرف نشان می‌دهند. اعداد فازی مثلثی به‌صورت (l,m,u) ارائه می‌شود .که پارامترهای m ,l و u به ترتیب کوچک‌ترین مقدار ممکن مورد انتظار ،مقدار محتمل‌تر مورد انتظار و بیشترین مقدار ممکن مورد انتظار می‌باشند .هر عدد فازی مثلثی به‌صورت نمایش خطی از طرف راست و چپش به‌منظور تابع عضویتش می‌توانیم به‌صورت زیر تعریف کنیم:

تابع عضویت عدد فازی

اعمال ریاضی اعداد فازی

عمل جمع اعداد فازی(L1,M1,U1) + (L2,M2,U2)= (L1+L2,M1+M2,U1+U2)
عمل ضرب اعداد فازی(L1,M1,U1) Ä (L2,M2,U2)= (L1L2,M1M2,U1U2)
برای هر عدد حقیقی Kk(L1,M1,U1) = (kL1,kM1,kU1)
عمل تفریق اعداد فازی مثلثی(L1,M1,U1) – (L2,M2,U2)= (L1-U2,M1-M2,U2-L1)
عمل تقسیم اعداد فازی مثلثی(L1,M1,U1) / (L2,M2,U2)= (L1/U2,M1/M2,U2/L1)

گام های روش کوپراس فازی

1- تشکیل ماتریس تصمیم فازی: در این گام باید ماتریس تصمیم فازی این روش را تشکیل داد.

2- نرمال سازی ماتریس تصمیم

3- وزن دار کردن ماتریس تصمیم

4- تعیین شاخص کوپراس فازی و رتبه بندی گزینه ها: در این گام شاخص این روش محاسبه می شود و هر چقدر این مقدار شاخص بیشتر باشد رتبه گزینه بهتر است.

روش ترکیبی Fuzzy AHP-Fuzzy COPRAS

مراحل روش fuzzy ahp و fuzzy copras

شکل فوق نمودار شماتیک روش ترکیبی AHP فازی و COPRAS  فازی را نشان می دهد. داده های مورد نیاز ابتدا برای فرایند تصمیم گیری آماده می شوند. این پایگاه داده از برخی منابع مانند ادبیات ، قضاوت خبرگان جمع آوری شده است. غالباً جلساتی برای بدست آوردن بازخورد از متخصصان برای گزینه های جایگزین و شاخص ها و برای تعیین ورودی داده ها برای AHP فازی با روابط ترجیحی برگزار می شود. اولویت ها یا وزن شاخص ها با بهبود AHP فازی با ماتریس مقایسات زوجی و بر اساس قضاوت خبرگان و روابط ترجیحی فازی محاسبه می شود. خروجی AHP فازی بهبود یافته ورودی های COPRAS فازی برای تعیین رتبه بندی گزینه های دیگر است. تصمیم گیرندگان می توانند از این نتیجه برای تصمیم گیری استفاده کنند تا مناسب ترین راه حل را انتخاب کنند. اگر نتیجه رضایت بخش نباشد ، باید توجیه داده ها برای ورودی های AHP فازی بهبود یافته انجام شود و تصمیم نهایی توسط تصمیم گیرندگان تعیین می شود.

جهت مطالعه بیشتر این مقاله کلیک کنید.


چنانچه نیازمند مشاوره و یا انجام پروژه خود با این روشها هستید با ما تماس بگیرید| ۰۹۳۳۸۸۵۹۱۸۱

آموزش روش کوپراس خاکستری (COPRAS-G)


مطالب مشابه و مرتبط

درباره ی مدیر سایت

کارشناسی مهندسی صنایع/کارشناسی ارشد مهندسی صنایع-صنایع/مسلط به مباحث تصمیم گیری چند شاخصه (MADM) در محیط های قطعی و فازی و خاکستری/ مسلط به نرم افزار های Super Decision - Expert Choice - Visual Promethee

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آموزش و مشاوره تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره | تماس 09338859181
+