خانه / آموزش های نرم افزاری و غیر نرم افزاری / دانلود رایگان آموزش روش دیمتل (DEMATEL)
آموزش روش دیمتل dematel

دانلود رایگان آموزش روش دیمتل (DEMATEL)

دانلود رایگان آموزش روش دیمتل (DEMATEL)دانلود رایگان آموزش روش دیمتل (DEMATEL)

در ادامه فیلم رایگان آموزش روش دیمتل (DEMATEL) قرار داده شده است. روش دیمتل از روشهای تصمیم گیری چند شاخصه madm میباشد که به بیان تاثیرپذیری و تاثیرگذاری معیارها بر یکدیگر و تعیین روابط بین معیارها می پردازد. این تکنیک توسط فونتلا و گابوس در سال سال 1971 ارائه شد. نکته مهمی که وجود دارد این است که این تکنیک رتبه بندی و یا اولویت بندی از معیارها ارائه نمی دهد و تنها معیارها را از نظر علت و معلولی مورد بررسی قرار می دهد.

گام های تکنیک دیمتل

1- تشکيل ماتريس ارتباط مستقيم (M): در این گام تاثیرگذاری معیارها دو به دو بر روی هم بررسی می شود. زمانيکه از ديگاه چندنفر استفاده مي‌شود از ميانگين حسابی نظرات استفاده مي‌شود و M را تشکيل مي‌دهيم. برای بررسی تاثیرگذاری معیارها بر روی هم از طیف کلامی جدول زیر استفاده می شود:

عبارت کلامیعدد متناظر
بدون تاثیر0
تاثیرگذاری خیلی کم1
تاثیرگذاری کم2
تاثیرگذاری زیاد3
تاثیرگذاری خیلی زیاد4

۲- نرمال کردن ماتريس ارتباط مستقيم: جهت نرمال سازی از رابطه N=k*M استفاده می شود که در اين فرمول k به صورت زير محاسبه مي‌شود. ابتدا جمع تمامي سطرها و ستون‌ها محاسبه مي‌شود. معکوس بزرگترين عدد سطر و ستون k را تشکيل مي‌دهد.

دانلود رایگان آموزش روش دیمتل (DEMATEL)۳- محاسبه ماتريس ارتباط کامل: ماتریس ارتباطات کل از رابطه T=N×(I-N)-1 محاسبه می شود. در این رابطه I ماتریس یکه است.

۴- ايجاد نمودار علي:در این بخش جمع عناصر سطر و ستون ماتریس ارتباط کامل (T) را محاسبه می کنیم و به صورت زیر تحلیل می کنیم:

  • جمع عناصر هر سطر (D) برای هر عامل نشانگر میزان تاثیرگذاری آن عامل بر سایر عامل‌های سیستم است. (میزان تاثیر گذاری متغیرها)
  • جمع عناصر ستون (R) برای هر عامل نشانگر میزان تاثیرپذری آن عامل از سایر عامل های سیستم است. (میزان تاثیرپذیری متغیرها)
  • بنابراین بردار افقی (D + R) میزان تاثیر و تاثر عامل مورد نظر در سیستم است. به عبارت دیگر هرچه مقدار D + R  عاملی بیشتر باشد، آن عامل تعامل بیشتری با سایر عوامل سیستم دارد.
  • بردار عمودی (D – R) قدرت تاثیرگذاری هر عامل را نشان می‌دهد. بطور کلی اگر D – R مثبت باشد، متغیر یک متغیر علت محسوب می‌شود و اگر منفی باشد، معلول محسوب می‌شود.

در نهایت یک دستگاه مختصات دکارتی ترسیم می‌شود. در این دستگاه محور طولی مقادیر D + R و محور عرضی براساس D – R می‌باشد. موقعیت هر عامل با نقطه‌ای به مختصات (D + R, D – R) در دستگاه معین می‌شود. به این ترتیب یک نمودار گرافیکی نیز بدست خواهد آمد.

دانلود رایگان آموزش روش دیمتل (DEMATEL)

همچنین برای تعیین روابط درونی بین عوامل، از ماتریس ارتباطات کل (T) مقدار آستانه میگیریم و سپس هر درایه ماتریس T از این مقدار آستانه کوچکتر بود عدد صفر و در غیر اینصورت عدد 1 قرار می دهیم. سلول هایی که عدد 1 گرفته اند نشان از ارتباط معیار سطر بر آن ستون دارند.

تکنیک دیمتل عموما به صورت ترکیبی با روشهایی همچون ANP می آید. در این فیلم با ذکر یک مثال از روش دیمتل به توضیح و آموزش آن می پردازد. در ادامه فیلم نیز آموزش روشهای دیمتل در اکسل و دیمتل فازی در اکسل آورده شده است.

جهت تهیه فیلم آموزش روش دیمتل و پیاده سازی در اکسل اینجا را کلیک کنید


چنانچه نیازمند مشاوره و یا انجام پروژه خود با این روشها هستید با ما تماس بگیرید| ۰۹۳۳۸۸۵۹۱۸۱

دانلود رایگان آموزش روش دیمتل (DEMATEL)

درباره ی مدیر سایت

کارشناسی مهندسی صنایع/کارشناسی ارشد مهندسی صنایع-صنایع/مسلط به مباحث تصمیم گیری چند شاخصه (MADM) در محیط های قطعی و فازی و خاکستری/ مسلط به نرم افزار های Super Decision - Expert Choice - Visual Promethee

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *