روش fuzzy waspas واسپاس فازی

روش fuzzy WASPAS (واسپاس فازی)

روش واسپاس فازی یا WASPAS-F در سال 2015 توسط آقای زاوادسکاس و همکاران ارائه شد. این روش نیز همانند روش واسپاس (WASPAS) ترکیبی از دو روش دو مدل WSM (مدل مجموع وزنی) و WPM (مدل ضرب وزنی) در محیط فازی است. این روش نیز نیازمند وزن معیارها است که باید از روشهای دیگر همچون روش AHP فازی چانگ و یا روش AHP فازی بهبود یافته و یا روش SWARA فازی و … محاسبه گردید و در اختیار این روش قرار گیرد.

گام های روش waspas فازی

1- نرمال کردن ماتریس تصمیم فازی: در اینگام ابتدا باید ماتریس تصمیم فازی را تشکیل داد ماتریس تصمیم شامل یک ماتریس معیار گزینه است که معیارها در ستون و گزینه ها در سطر قرار دارند و هدف رتبه بندی گزینه های پژوهش است. سپس این ماتریس تصمیم بر اساس طیف های مختلف فازی امتیاز دهی می شوند از طیف های معروف می توان به طیف 5 تایی فازی اشاره نمود بعد از این مرحله باید ماتریس تصمیم را نرمال کرد. نرمال سازی از طریق دو رابطه زیر صورت می گیرد اگر معیار جنبه مثبت داشته باشد از رابطه اول و اگر معیار جنبه منفی داشته باشد از رابطه دوم برای نرمال سازی استفاده می شود.

روش fuzzy WASPAS (واسپاس فازی)

2- محاسبه ماتریس فازی q : ماتریس q از ضرب وزن معیار در ماتریس نرمال حاصل می شود. این همان ماتریس WSM (مدل مجموع وزنی) است.

روش fuzzy WASPAS (واسپاس فازی)

3- محاسبه ماتریس فازی p: ماترس p از درایه های ماتریس فازی نرمال به توان وزن فازی حاصل می شود. این همان مدل WPM (مدل ضرب وزنی) است.

روش fuzzy WASPAS (واسپاس فازی)

4- مقادیر ماتریس q را با هم جمع و مقادیر ماتریس p را در هم ضرب می کنیم (به ازای هر گزینه).

5- اعداد به دست آمده را دیفازی می کنیم (دیفازی کردن را می توان از میانگین گیری از درایه های عدد فازی بدست آورد).

6- محاسبه ارزش هر گزینه: مقدار k هر گزینه را محاسبه کرده و گزینه ها را رتبه بندی میکنیم.

روش fuzzy WASPAS (واسپاس فازی)


اگر نیازمند مشاوره و انجام پروژه خود با این روش هستید با ما تماس بگیرید| 09338859181

روش fuzzy WASPAS (واسپاس فازی)


مطالب مشابه و مرتبط:

  • آموزش روش واسپاس فازی
  • گام های روش fuzzy waspas
5٫0

درباره ی مدیر سایت

کارشناسی مهندسی صنایع/کارشناسی ارشد مهندسی صنایع-صنایع/مسلط به مباحث تصمیم گیری چند شاخصه (MADM) در محیط های قطعی و فازی و خاکستری/ مسلط به نرم افزار های Super Decision - Expert Choice - Visual Promethee

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

5 × پنج =

مشاوره و انجام تخصصصی پروژه ها، مقالات و پایان نامه های تصمیم گیری چند معیاره | تماس 09338859181
+