خانه / آموزش های نرم افزاری و غیر نرم افزاری / تکنیک رتبه بندی ORESTE (ارسته)
آموزش روش ارسته oreste

تکنیک رتبه بندی ORESTE (ارسته)

روش ORESTE

تکنیک ORESTE (ارسته) در سال ۱۹۷۹ در یک کنفرانس مربوط به مباحث تصمیم گیری چند شاخصه توسط مارک روبنز استاد دانشگاه پلی تکنیک بلژیک مطرح شد و در سال ۱۹۸۲ این تکنیک توسط خود او به صورت مقاله منتشر شد. این روش از تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره است که هدف آن رتبه بندی گزینه های پژوهش است. ورودی های این تکنیک عبارت اند از:

١. ماتریس تصمیم (یک ماتریس معیار-گزینه می باشد یعنی ماتریسی که ستون های آن معیارهای پژوهش وگزینه های پژوهش سطرهای ماتریس را تشکیل می دهند.)

٢. ساختار ترجیحی شاخص ها

در تکنیک ORESTE لزومی به محاسبه وزن شاخص ها نمی باشد بلکه ترتیب اهمیت شاخص ها استخراج می گردد. در صورت موجود بودن وزن، ساختار ترجیحی شاخص ها را می توان استخراج کرد. رابطه XaPXb به معنی ترجیح شاخص Xa بر Xb و رابطه XaIXb به معنی بی تفاوتی این دو شاخص (عدم ترجیح آنها بر یکدیگر است. همچنین الزامی به کمی بودن ماتریس تصمیم نیست و خبرگان می توانند به ارائه ساختار ترجیحی گزینه ها در هر شاخص اکتفا کنند. مراحل پیاده سازی این تکنیک به صورت گام های زیر است:

گام ۱. رتبه بندی شاخص ها را بر اساس ساختار ترجیحی اهمیت آنها تعیین کنید. رتبه شاخص Xj را با rj نمایش می دهیم.

گام ۲. رتبه بندی اولیه (ضعیف) گزینه ها را مبتنی بر ساختار ترجیحی آنها بر حسب هر کدام از شاخص ها تعیین کنید. رتبه اولیه گزینه Ai در شاخص Xj را با rij نمایش می دهیم.

گام ۳. برآورد فواصل گزینه ها از یک مبدأ را محاسبه کنید. در این گام فاصله هر گزینه تا یک مبدأ دلخواه برآورد می گردد. این مبدأ دلخواه معمولا عدد صفر است  روبنز ۳ روش را برای برآورد فاصله پیشنهاد می کند:

الف) برآورد مستقيم خطی از رابطه زیر صورت می گیرد که در واقع یک میانگین حسابی ساده از رتبه شاخص ها و رتبه گزینه ها به ازای شاخص ها است.

تکنیک رتبه بندی ORESTE (ارسته)

ب) برآورد غیر مستقیم خطی از رابطه زیر صورت می گیرد که در واقع یک میانگین حسابی وزنی است. (برای آلفای برابر با 0.5 همان برآورد مستقیم خطی می شود).

تکنیک رتبه بندی ORESTE (ارسته)ج) برآورد غیرخطی

تکنیک رتبه بندی ORESTE (ارسته)

حالت کلی تر می تواند به صورت رابطه زیر باشد.

تکنیک رتبه بندی ORESTE (ارسته)

گام 4. فواصل برآورده شده گام 3 را به صورت مطلق رتبه بندی میکنیم بدین معنا که رتبه آن ها را نسبت به کل مقادیر تعیین کنید نه مقادیر به دست آمده به ازای یک شاخص. رتبه فواصل مطلق را به صورت R[Ai(Xj)] نمایش می دهیم.

گام 5. رتبه ادغامی گزینه ها را از رتبه فواصل مطلق به دست آورید جمع سطری رتبه های فواصل مطلق هر گزینه را به عنوان امتیاز نهایی آن گزینه در نظر می گیریم. امتیاز نهایی گزینه Ai را با Ri نمایش می دهیم.

رتبه بندی نهایی گزینه ها با مرتب سازی آن ها بر حسب Ri به صورت صعودی به دست می آید بنابراین گزینه ای که دارای کمترین مقدار Ri باشد به عنوان گزینه برتر شناخته می شود.

چنانچه نیازمند مشاوره رایگان و یا انجام پروژه های خود با تمامی روشهای تصمیم گیری چند معیاره را دارید با ما تماس بگیرید| 09338859181

تکنیک رتبه بندی ORESTE (ارسته)


مطالب مشابه و مرتبط:

  • روش Oreste
  • گام های پیاده سازی ارسته
5٫0

درباره ی مدیر سایت

کارشناسی مهندسی صنایع/کارشناسی ارشد مهندسی صنایع-صنایع/مسلط به مباحث تصمیم گیری چند شاخصه (MADM) در محیط های قطعی و فازی و خاکستری/ مسلط به نرم افزار های Super Decision - Expert Choice - Visual Promethee

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هفده − یک =

انجام تخصصی پروژه، پایان نامه و مقاله تصمیم گیری چند معیاره-- کمترین هزینه بالاترین کیفیت ==> تماس یا تلگرام 09338859181تماس باما
+