تبلیغ دوم صنایع بیست
خانه / بایگانی برچسب: پرسشنامه MCDM

بایگانی برچسب: پرسشنامه MCDM

پرسشنامه تصمیم گیری چند معیاره

پرسشنامه تصمیم گیری چند معیاره MCDM

تصمیم گیری با معیارهای چندگانه (MCDM) زمانی ما با MCDM روبرو می شویم که در امر تصمیم گیری بیش از یک معیار مواجه شویم و این بحث زیرشاخه ای از تحقیق در عملیات (OR) یا Decision making می باشد مسائل تصمیم گیری را به دو دسته می توان تقسیم نمود: …

توضیحات بیشتر »

پرسشنامه تاپسیس فازی

پرسشنامه تاپسیس فازی

روش تاپسیس فازی (fuzzy topsis) یکی از روشهای تصمیم گیری چند معیاره است که در مقالات و پایان نامه های رشته های علوم انسانی و مهندسی صنایع بسیار استفاده می شود. در گام اول باید پرسشنامه تاپسیس فازی طراحی شود تا در اختیار خبرگان قرار گیرد و نظرات اخذ گردد …

توضیحات بیشتر »

پرسشنامه BWM (روش بهترین-بدترین)

پرسشنامه BWM روش بهترین بدترین

روش BWM یا روش بهترین بدترین (best worst method) یکی از روشهای نوین تصمیم گیری چند معیاره است که هدف آن محاسبه وزن معیارهای پژوهش است. این روش توسط دکتر رضایی برای اولین بار در سال 2015 طی یک مدل غیر خطی بیان شد سپس در سال 2016 مدل خطی …

توضیحات بیشتر »

تهیه پرسشنامه ANP فازی

پرسشنامه ANP فازی

از طریق لینک زیر می توانید فیلم آموزش تهیه پرسشنامه ANP فازی (فرایند تحلیل شبکه ای فازی) را دانلود نمایید. روش ANP فازی الگوریتمی همانند روش ANP دارد با این تفاوت که محاسبات با استفاده از طیف و اعداد فازی صورت می گیرد. نحوه تهیه پرسشنامه این روش، همانند پرسشنامه …

توضیحات بیشتر »

دانلود پرسشنامه AHP فازی

پرسشنامه AHP فازی fuzzy AHP

روش AHP فازی (fuzzy AHP) یکی از روشهای تصمیم گیری چند معیاره است الگوریتم این روش همانند روش AHP است همچنین جهت تحلیل این روش باید پرسشنامه AHP فازی طراحی شود به پرسشنامه این روش پرسشنامه خبره یا پرسشنامه مقایسه زوجی می گویند یعنی معیارها دو به دو با هم …

توضیحات بیشتر »

طراحی پرسشنامه دیمتل (DEMATEL)

پرسشنامه دیمتل DEMATEL

در مدل های تصمیم گیری چند معیاره یک دسته از روشها هستند که هدفشان ارزیابی عوامل از نظر تاثیرگذاری و تاثیرپذیری است. یکی از این روشها، تکنیک دیمتل (DEMATEL) است که به تاثیرگذاری و تاثیرپذیری عوامل می پردازد. اولین گام برای تحلیل این روش تشکیل پرسشنامه می باشد که باید …

توضیحات بیشتر »

پرسشنامه روش SAW (مجموع ساده وزین)

پرسشنامه SAW وزن دهی ساده

روش SAW یا روش مجموع ساده وزین یکی از روشهای ساده تصمیم گیری چند معیاره است این روش برای رتبه بندی آلترناتیوهای مساله تصمیم گیری مورد استفاده قرار می گیرد. گام اول این تکنیک تشکیل ماتریس تصمیم است ماتریس تصمیم در واقع همان پرسشنامه می باشد. پرسشنامه این روش نیز …

توضیحات بیشتر »

پرسشنامه روش الکتره (ELECTRE)

پرسشنامه الکتره electre

روش الکتره از روشهای تصمیم گیری چند معیاره است که از مجموعه های هماهنگ و غیر هماهنگ برای رتبه بندی گزینه ها استفاده می کند. در این روش کلیه گزینه ها به روش مقایسه غیر رتبه ای مورد ارزیابی قرار می گیرند و بدان طریق گزینه های غیر موثر حذف …

توضیحات بیشتر »

پرسشنامه ویکور (VIKOR)

پرسشنامه ویکور vikor

تکنیک ویکور از قدیمی ترین روشهای تصمیم گیری چند معیاره است که در سال 1998 ارائه شده است که به معنی جواب سازشی و بهینه تصمیم گیری است. این روش در زمره روشهای جبرانی می باشد یعنی کمبود یک گزینه در یک معیار می تواند توسط معیار دیگر تقویت و …

توضیحات بیشتر »

دانلود پرسشنامه تاپسیس (topsis)

پرسشنامه تاپسیس topsis

طراحی پرسشنامه از گام های اولیه روش های تصمیم گیری چند معیاره است. پرسشنامه تاپسیس نیز در اولین گام این روش مورد استفاده قرار می گیرد بنابراین از اهمیت ویژه ای برخوردار است. روش تاپسیس (topsis) از روشهای پرکاربرد است که هدف آن رتبه بندی گزینه ها می باشد. پرسشنامه …

توضیحات بیشتر »
تخفیف 85 درصدی فیلم آموزش زمان سنجی به مناسبت سال جدید به مدت محدودجهت دانلود کلیک کنید
+