تبلیغ دوم صنایع بیست
خانه / آموزش های نرم افزاری و غیر نرم افزاری / روش دلفی (delphi) و پرسشنامه
آموزش روش دلفی (delphi) غربالگری و استخراج

روش دلفی (delphi) و پرسشنامه

روش دلفی (delphi) و پرسشنامه
4.3 امتیاز در مجموع 9 رای از 1 تا 5
جهت حمایت از ما، لطفا امتیاز این پست را از طریق ستاره های بالا مشخص کنید (فقط بر روی ستاره ها کلیک کنید)

روش دلفی

تکنیک دلفی یک فرآیند قوی مبتنی بر ساختار ارتباط گروهی است. این روش برای اولین بار توسط دالکلی و هلمرده در سال ۱۹۵۰ برای موسسه راند ارائه شد. این روش در مواردی که دانشی ناکامل و نامطمئن در دسترس باشد و یا محدودیت هایی از لحاظ کاربرد قوانین، فرمولها و مدل های ریاضی مشاهده شود، مورد استفاده قرار می گیرد. بدین منظور نظرها و قضاوتهای افراد در یک حیطه معین جمع آوری می شوند. به عبارت دیگر قضاوت به متخصصان آن امر سپرده می شود.

عنوان دلفی برگرفته از نام معبدی معروف در شهر دلف یونان باستان است که در آن معبد، کاهنان یونانی مردم شهر را از وقایع و حوادث آینده مطلع می ساختند، امری که هم اکنون متخصصان مطالعه آینده انجام میدهند.

روش دلفی عمدتا با هدف کشف ایده های خلاقانه و قابل اطمینان و یا تهیه اطلاعاتی مناسب به منظور تصمیم گیری مورد استفاده قرار می گیرد. این روش به منظور بررسی نگرشها و قضاوت های افراد و گروه های متخصص و نیز ایجاد هماهنگی بین دیدگاهها، به نظرسنجی از افراد می پردازد. این نظرسنجی ها با استفاده از پرسشنامه و بدون الزام افراد به حضور در محلی معین، طی چندین مرحله انجام میشود. در پایان جمع بندی، ارزش گذاری و تحلیل مجموعه دیدگاه ها و نظرهای افراد، مبنای هدف گذاری، تدوین برنامه و یا تصمیم گیری قرار می گیرد.

ایده اصلی در طراحی فرآیند روش دلفی این است که پاسخ دهندگان بتوانند بدون تحت تأثیر قرار گرفتن افراد معتبر و مشهور و افرادی که قدرت سخن وری خوبی در جلسات دارند، دیدگاه هایشان را بیان کنند. در این روش، با حذف تأثیر توان سخن وری افراد، همه نظرات و عقاید جمع آوری و پس از تحلیل به اعضای پرسش شونده برگردانده میشوند. بدین ترتیب، گمنامی و بازخورد نظرات دو عنصر ضروری در روش دلفی می باشند. یکی از مزایای این روش این است که کارشناسان و متخصصان زمانی که به علت دلایلی قانع کننده به اشتباه بودن نظر خود پی بردند، بدون از دست دادن وجهه و اعتبارشان، می توانند در نظرات خود تجدیدنظر نمایند.

روش دلفی راهکاری برای ایجاد یک فرآیند ارتباط گروهی است، به طوری که این فرآیند به گروهی که شامل اجزای جداگانه و مستقل است، اجازه میدهد که در حل مسائل پیچیده شرکت کنند. در روش دلفی پرسشگری در دو دور یا بیشتر انجام میشود و در هر دور از نتایج به دست آمده از دور یا دورهای قبل استفاده میشود. بنابراین، از دور دوم، متخصصان و کارشناسان تحت تأثیر نظریات و عقاید هم ترازان خود و نتایج به دست آمده از دور قبل به سوالات پاسخ میدهند.

نظر وچ اسلر یک روش دلفی استاندارد، روش تحقیقی است که توسط یک گروه ناظر اداره می شود و در چندین دور توسط یک گروه متخصص که برای یکدیگر ناشناس هستند، اجرا می شود و هدف آن اجماع نظر در رابطه با یک موضوع است. بعد از هر دور، نتایج به دست امده بر اساس آمارگیری از قضاوت گروه، محاسبه شده و در دورهای بعدی از آنها استفاده میشود و نتایج در اختیار گروه قرار می گیرد. پایه و اساس روش دلفی بر این است که نظرات متخصصان هر حوزه علمی در مورد پیش بینی آینده صائب ترین نظرات هستند. بنابراین اعتبار روش دلفی نه به تعداد شرکت کنندگان در تحقیق که به اعتبار علمی متخصصان شرکت کننده در پژوهش بستگی دارد. شرکت کنندگان در تحقیق دلفی از ۵ تا ۲۰ نفر را شامل می شوند. حداقل تعداد شرکت کنندگان بستگی به چگونگی طراحی روش تحقیق دارد. روش دلفي در عمل، يك سري پرسشنامه ها يا دوره هاي متوالي همراه بازخورهاي كنترل شده اي است كه تلاش دارد به اتفاق نظر ميان يك گروه از افراد متخصص درباره يك موضوع خاص دست پيدا كند.

این تکنیک همچنین می تواند با روشهایی چون روش AHP و یا AHP فازی نیز ترکیب شده یعنی ابتدا با استفاده از روش دلفی عوامل استخراج و غربالگری شده و سپس توسط روش های فوق عوامل وزن دهی شوند. همچنین پیاده سازی این روش در محیط فازی نیز باعث غلبه بر عدم قطعیت های مساله می شود که به عبارتی به آن روش دلفی فازی گفته می شود.

مراحل روش دلفی

۱) تشکیل تیم اجرا و نظارت بر انجام دلفی

۲) انتخاب یک یا چند هيأت برای شرکت در فعالیتها. اعضاء این هیأت ها معمولا متخصصان و خبرگان حوزه تحقیق هستند.

3) راه اندازی فعالیتهای تنظیم پرسش نامه برای دور اول

۴) بررسی پرسشنامه از نظر نوشتاری (رفع ابهامات استنباطی و…)

۵) ارسال اولین پرسشنامه به اعضاء هیأتها

۶) تجزیه و تحلیل پاسخهای رسیده در دور اول

۷) آماده کردن پرسش نامه دور دوم (با بازنگری های مورد نیاز)

۸) ارسال پرسش نامه دور دوم برای اعضاء هیأتها

۹) تجزیه و تحلیل پاسخ های رسیده در دور دوم (مراحل ۷ الی ۹ تا حصول پایداری در پاسخهای دریافتی ادامه می یابد)

۱۰) آماده سازی گزارش توسط تیم تحلیل گر

مهم ترین نکته در این فرآیند، درک هدف های به کارگیری روش دلفی از طرف شرکت کنندگان است. در صورت عدم درک صحیح، با پاسخهایی نامرتبط از سوی شرکت کنندگان مواجه خواهیم بود. پاسخ دهندگان باید از معلومات کافی در حوزه مربوطه برخوردار بوده و با ادبیات موضوعی مقوله مورد بحث آشنایی داشته باشند.

مزایای روش دلفی

۱) ایجاد سریع وفاق

۲) عدم محدودیت جغرافیایی برای شرکت کنندگان

۳) قابلیت پوشش دادن طیف وسیع از کارشناسان

۴) جلوگیری از غلبه تفکر گروه گرایانه و سکوت گرایی اقلیت

۵) ایجاد ایده های خلاقانه

۶) قدرت پیش بینی موضوع های تک بعدی پیچیده

معایب روش دلفی

۱) وابستگی میزان موفقیت این روش به سطح کیفی اعضاء و شرکت کنندگان

۲) تحمیل پیش فرض ها و یا نظرات شخصی نظارت کنندگان

۳) در نظر نگرفتن نکات مورد اختلاف در پاسخ های دریافتی و عدم انجام بررسی کافی بر روی این موضوع

۴) اصولا ممکن است بعضی از صاحبان تخصص، پیش بینی کنندگانی قوی نباشند. یک کارشناس با تمایل به مراجعه به تخصص های شخصی، ممکن است پیش بینی های خود را در چارچوب قالبهایی خاص انجام دهد که شاید بهترین پیش بینی ها نباشند

۵) قالب بندی پرسشنامه ممکن است برای برخی از شرکت کنندگان مناسب نباشد

۶) پاسخها ممکن است با امید به این که در دور بعدی منجر به تمایل به سمتی خاص شوند، توسط مجریان دست کاری شوند.

گام های روش دلفی

در روش دلفی اولین گام این هست که افراد متخصص در زمینه مورد نظر مشخص شوند گزينش اعضاي واجد شرايط براي پانل دلفي از مهم ترين مراحل اين روش به حساب مي آيد؛ زيرا اعتبار نتايج كار بستگي به شايستگي و تخصص این افراد دارد این افراد در دلفی بر اساس روش نمونه گیری غیر احتمالی تعیین می­شوند یکی از روشهای مورد استفاده در این نوع نمونه گیری، هدفمند یا قضاوتی است یعنی اینکه فرد باید دنبال افرادی بگردد که با موضوع مساله آشنایی دارند. اعداد افراد خبره نیز از موارد بسیار مهم است که در روش دلفی باید مورد توجه قرار گیرد که در مقالات مختلف و معتبر به تعداد بین 10 تا 20 نفر اشاره کرده است. تعداد راندهای دلفی نیز در پژوهش­ها متفاوت می­ باشد با این حال مقالات و پژوهش ها تعداد 3 راند را برای دلفی مناسب دانسته اند. در تمامی مراحل تکنیک دلفی میزان اهمیت عوامل در قالب طیف لیکرت (تاثیر بسیار کم: 1)، (تاثیر کم: 2)، (تاثیر متوسط: 3)، (تاثیر زیاد: 4) و (تاثیر بسیار زیاد: 5) صورت می گیرد.

در شکل زیر گام های روش دلفی در سه راند آورده شده است.

آموزش روش دلفی (delphi)

نمونه پرسشنامه روش دلفی

در روش دلفی چون هدف اخذ نظرات خبرگان می باشد بنابراین نیازمند پرسشنامه می باشد پرسشنامه این روش در واقع به این مبحث می پردازد که از هر خبره خواسته می شود بر اساس طیف لیکرت به هر شاخص امتیاز داده شود. همچینین در انتها پرسشنامه از خبرگان خواسته می شود اگر علاوه بر معیارهای پژوهش معیارهای دیگری مد نظر دارند بیان کنند. این مدل پرسشنامه معمولا در چند راند بین افراد پخش می شود.


گیف اشاره 2دوستان عزیز چنانچه تمایل به مشاوره و یا انجام پروژه خود با این روش را دارید با ما تماس بگیرید (کمترین هزینه و بالاترین کیفیت ) —> تماس: 09338859181

اشتراک گذاری این مطلب در شبکه های اجتماعی

درباره ی مدیر سایت

کارشناسی مهندسی صنایع/کارشناسی ارشد مهندسی صنایع-صنایع/مسلط به مباحث تصمیم گیری چند شاخصه (MADM) در محیط های قطعی و فازی و خاکستری/ مسلط به نرم افزار های Super Decision - Expert Choice - Visual Promethee

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Buttonتماس (مشاوره و تحلیل)
تخفیف 75% فیلم آموزش HSE | مدت زمان: 180 دقیقه | فقط 35هزار تومان | به مدت محدود |جهت دانلود کلیک کنید
+