top-banner
صنایع بیست

آموزش روش دیمتل خاکستری (فاصله ای)

روش دیمتل خاکستری (grey) به عنوان دیمتل فاصله ای یا اینتروال مطرح می شود. هدف روش دیمتل تعیین تاثیرگذاری و تاثیرپذیری شاخص ها است....

تهیه پرسشنامه ANP فازی

از طریق لینک زیر می توانید فیلم آموزش تهیه پرسشنامه ANP فازی را دانلود نمایید. روش ANP فازی الگوریتمی همانند روش ANP دارد با...

پروژه های دانشجویی

آموزش

آموزش روش دیمتل خاکستری (فاصله ای)

روش دیمتل خاکستری (grey) به عنوان دیمتل فاصله ای یا اینتروال مطرح می شود. هدف روش دیمتل تعیین تاثیرگذاری و تاثیرپذیری شاخص ها است....

دانلود کتاب

استخدامی

ویدیوها

آخرین ارسالی ها

محبوب ترین ها