top-banner
صنایع بیست

جزوه کنترل کیفیت آماری به کمک کاریکاتور و داستان

درس کنترل کیفیت آماری یکی از دروس مهندسی صنایع است که دانشجویان اغلب مفاهیم و مطالب این درس را به خوبی فرانگرفته اند و...

روش PSI (شاخص انتخاب ارجحیت)

روش Preference selection index (PSI) یا شاخص انتخاب ارجحیت از روشهای تصمیم گیری چند معیاره می باشد. این روش توسط مانیا و بیهت در...

پروژه های دانشجویی

آموزش

روش PSI (شاخص انتخاب ارجحیت)

روش Preference selection index (PSI) یا شاخص انتخاب ارجحیت از روشهای تصمیم گیری چند معیاره می باشد. این روش توسط مانیا و بیهت در...

دانلود کتاب

استخدامی

ویدئو ها

آخرین ارسالی ها

محبوب ترین ها