بنر تبلیغاتی فارکس

خانه / آموزش های نرم افزاری و غیر نرم افزاری (صفحه 3)

آموزش های نرم افزاری و غیر نرم افزاری

تکنیک رتبه بندی ORESTE (ارسته)

آموزش روش ارسته oreste

روش ORESTE دانشمندان حوزه تحقیق در عملیات برای رتبه بندی و مقایسه معیارها، شاخص ها و گزینه های متفاوت، تکنیک های کمی زیادی را ارائه داده اند. روش رتبه بندی ترتیبی جمعی (ORESTE) یکی از جذاب ترین این روش ها می باشد که برای مقایسه ارزیابی های ترتیبی گزینه ها …

توضیحات بیشتر »

تئوری راف و تصمیم گیری چند معیاره

اعداد راف و تصمیم گیری چند معیاره

مقدمه تابحال در زندگی روزمره خود تصمیمات بسیار زیادی گرفته ایم از جمله تصمیم برای خرید خانه، تصمیم برای انتخاب رشته و… در همه این موارد با واژه ای بنام تصمیم گیری در رابطه بوده ایم حال آنکه در بیشتر تصمیمات دچار ابهام بوده ایم فرض کنید در یک شرکت …

توضیحات بیشتر »

برنامه ریزی ترجیحات فازی لگاریتمی (LFPP)

برنامه ریزی ترجیحات فازی لگاریتمی

تصمیم گیری چند معیاره در بسیاري از موارد، نتیجه تصمیم گیري ها وقتی مطلوب و مورد رضایت تصمیم گیرنده است که تصمیم گیري بر اساس چندین معیار بررسی و تجزیه و تحلیل شده باشد . از مجموعه تکنیک هاي تحقیق در عملیات، تکنیک هاي تصمیم گیري چندمعیاره عهده دار حل …

توضیحات بیشتر »

مثال روش ترکیبی ANP-TOPSIS

مثال روش anp-topsis

در این مثال هدف تعیین استراتژی ماتریس SWOT با استفاده از ترکیب روش ANP و تاپسیس است. در مدل های تصمیم گیری چند معیاره استفاده از روشهای ترکیبی همواره بسیار حائز اهمیت است در مدل SWOT نیز ابتدا با استفاده از شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید، استراتژی های …

توضیحات بیشتر »

روش الکتره 3 و 4 (ELECTRE)

روش الکتره 3 و 4

الکتره 3 (ELECTRE III) هر مسئله تصمیم گیري شامل دو مرحلـه اسـت ؛مرحله اول، ارزیابی گزینه ها که وابسته به نظر تصـمیم گیرنـدگان براي ارزیابی کمی و کیفی گزینـه هـا برمبنـاي شـاخص هـا بوده و نتیجـه آن تشـکیل مـاتریس تصـمیم گیـري اسـت . مرحله دوم نیز اساس رتبه بندي گزینه …

توضیحات بیشتر »

آموزش روش MAUT

آموزش روش MAUT

تکنیک MAUT روش MAUT (Multiple Attribute Utility Theory) بر تشکیل تابع مطلوبیت تصمیم گیرنده (DM) برای هر شاخص تاکید دارد و با ترکیب این توابع مطلوبیت، مطلوبیت هر گزینه را تعیین می کند. این تکنیک در سال 1982 وارد مدل های تصمیم گیری چند معیاره شد. هدف این روش رتبه …

توضیحات بیشتر »

آموزش روش لکسیکوگراف (Lexicographic)

روش لکسیکوگراف Lexicographic

روش لکسیکوگرافی (Lexicographic) از روش های تصمیم گیری چند معیاره است که هدف آن رتبه بندی گزینه های پژوهش می باشد. روش لکسیکوگراف در شرایطی به کارگرفته می شود که اهمیت شاخص ها برای تصمیم گیرنده یکسان نبوده و تفاوت بسیار زیادی دارند. چنانچه اختلاف بین گزینه ها در شاخص …

توضیحات بیشتر »

روش معیار جامع (LP-Metric)

روش معیار جامع LP metric

روش معیار جامع LP-Metric در این مطلب، ابتدا توضیحاتی در مورد روش داده می شود و سپس الگورتیم آن بیان شده و در انتها یک مثال آورده شده است. همانطور که قبلا نیز توضیح داده ایم روش معیار جامع (LP-metric) از روشهای تصمیم گیری چند معیاره (MCDM) است که به …

توضیحات بیشتر »

روش تبدیل تابع هدف به محدودیت

تبدیل تابع هدف به محدودیت

روش تبدیل تابع هدف به محدودیت از تکنیک های تصمیم گیری چند هدفه (modm) است (همانطور که قبلا گفتیم تصمیم گیری چند هدفه خود نیز بخشی از تصمیم گیری چند معیاره می باشد.) در این روش از بین توابع هدف مختلف، یکی انتخاب و سایر توابع هدف با در نظر …

توضیحات بیشتر »

برنامه ریزی چند هدفه احتمالی

برنامه ریزی چند هدفه احتمالی

برنامه ریزی چند هدفه احتمالی برنامه ریزی چند هدفه احتماعی جزء روشهای تصمیم گیری چند معیاره (MCDM) است که هدف آن برآوردن هدف مساله بر اساس تعدادی محدودیت است همانطور که از نامش پیداست در مساله تعریف شده این تکنیک بیش از یک هدف وجود دارد. این روش از زیر …

توضیحات بیشتر »
جهت مشاوره و اجرای پروژه های تصمیم گیری و موارد مربوط به خرید از محصولات فروشگاه با شماره 09338859181 تماس و یا در واتساپ پیام دهید
+