بنر تبلیغاتی فارکس

خانه / آموزش های نرم افزاری و غیر نرم افزاری (صفحه 4)

آموزش های نرم افزاری و غیر نرم افزاری

برنامه ریزی آرمانی (Goal Programing)

برنامه ریزی آرمانی سازمانها را میتوان موجوداتی هوشمند در نظر گرفت که تلاش زیادی برای درک محیط پیرامون خود می کنند و برای رسیدن به اهداف کوتاه مدت و اهداف بلند مدت خود و همچنین برای رسیدن به آزوها و آرمانهای خود برنامه ریزی میکنند. تسازمانها همچنین از توانمندیهای منابع …

توضیحات بیشتر »

تصمیم گیری چند هدفه (MODM)

تصمیم گیری چند هدفه

مقدمه تصميم گيري، مستلزم انتخـاب راهـي از ميـان راه هاسـت و ايـن انتخـاب هنگامي هوشيارانه و حساب شده است كه بيش از يك معيار در گزينش آن به كار گرفته شـود. توجه محققين به مدل‌ هاي چند معياره ((MCDM) Criteria Decision Making Multiple) برای تصمیم گیری در دهه های اخیر  پيچيده شده است. …

توضیحات بیشتر »

روش ترکیبی AHP و تاپسیس (TOPSIS)

روش ترکیبی ahp-topsis

  در مســائل MCDM انتخــاب بهتريــن گزينــه، از راه تجزيــه و تحليـل همـه گزينه هـاي پيـشرو، بر اسـاس معیارهـای مختلف و متنــوع انجــام مي پذيــرد. تقريبــا همــه مســائل تصميم گيــري چندمعيـاری يـک مجموعـه چندگانـه، متنـوع و پيچيـده متشـکل از عوامـل اجتماعـي، واقعـي و محسـوس هسـتند کـه حـل آنهـا از راه …

توضیحات بیشتر »

روش ترکیبی ISM و ANP

روش ISM-ANP

روش ISM یا مدلسازی ساختاری تفسیری از روش های پرکابرد در تصمیم گیری چند معیاره است که کاردبرد بسیار زیاد دارد ترکیب این روش با دیگر روشهای تصمیم گیری باعث جذابیت و نوآوری آن می شود از جمله روشهایی که می توان با روش ISM ترکیب کرد روش ANP یا …

توضیحات بیشتر »

آموزش روش تخصیص خطی (گام به گام)

آموزش روش تخصیص خطی

روشهای تصمیم گیری چند معیاره به منظور انتخاب گزینه برتر استفاده می گردند و شامل مسائلی است که تعداد گزینه ها از قبل مشخص شده و تصمیم گیرنده باید با توجه به شاخصها، این گزینه ها را اولویت بندی می کند. این روش به صورت یک ماتریس M*N که به …

توضیحات بیشتر »

آموزش روش پرموتاسیون (جایگشت) permutation

آموزش روش پرموتاسیون PERMUTATION

روش پرموتاسیون تکنیک پرموتاسیون (permutation) یکی از روشهای تصمیم گیری چندشاخصه است که در زمره روش های غیر جبرانی قرار می گیرد. پرموتاسیون به معنی جایگشت می باشد در واقع منظور از پرموتاسیون یعنی جایگشت تمامی گزینه های پژوهش. در یک مساله تصمیم گیری همواره با تعدادی معیار و گزینه …

توضیحات بیشتر »

آموزش AHP گروهی (به صورت WORD و پاورپوینت)

روش AHP گروهی Group AHP

روش AHP روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی یا روش AHP یکی از روش­های تصمیم ­گیری چند شاخصه است که هدف آن تعیین وزن معیارها یا زیرمعیارها و رتبه­ بندی گزینه ­ها است. این روش توسط توماس ساعتی ارائه شد که هدف آن محاسبه وزن معیارها، زیرمعیارها و گزین های پژوهش …

توضیحات بیشتر »

آموزش روش رژیم (regime)

روش رژیم REGIME

روش رژیم (REGIME) از روشهای تصمیم گیری چند معیاره است این روش برای اولین بار در سال 1986 توسط نیجکمپ (Nijkamp) و هینلوپن (Hinlopen) معرفی شد که در واقع یک روش چندشاخصه کیفی است. که با استفاده از ماتریس رژیم REGIME مساله را حل می نماید. در انتهای این روش …

توضیحات بیشتر »

آموزش روش ویکور خاکستری (فاصله ای) Grey vikor

آموزش ویکور خاکستری

روش ویکور (VIKOR) از تکنیک های پر کاربرد تصمیم گیری چند معیاره است که پیاده سازی این تکنیک در محیط خاکستری (Grey) نیز به علت غلبه بر ابهامات موجود در تصمیم گیری می باشد. در مواقعی که در روش ویکور به جای استفاده از طیف های کلامی از اعدا واقعی …

توضیحات بیشتر »

آموزش روش IDOCRIW

آموزش روش IDOCRIW

تکنیک IDOCRIW از روشهای جدید تصمیم گیری چند معیاره است که هدف آن محاسبه وزن عوامل پژوهش است. این تکنیک از عبارت Integrated Determination of Objective CRiteria Weights گرفته شده است. این روش اولین بار توسط زاوادسکاس و پادوزکو در سال 2016 ارائه شد. این روش از ترکیب دو روش آنتروپی و …

توضیحات بیشتر »
جهت مشاوره و اجرای پروژه های تصمیم گیری و موارد مربوط به خرید از محصولات فروشگاه با شماره 09338859181 تماس و یا در واتساپ پیام دهید
+