خانه / آموزش های نرم افزاری و غیر نرم افزاری (صفحه 2)

آموزش های نرم افزاری و غیر نرم افزاری

پرسشنامه BWM (روش بهترین-بدترین)

پرسشنامه BWM روش بهترین بدترین

روش BWM یا روش best worst method یکی از روشهای نوین تصمیم گیری چند معیاره است که به روش بهترین بدترین معروف است. این روش توسط دکتر رضایی برای اولین بار در سال ۲۰۱۵ طی یک مدل غیر خطی بیان شد سپس در سال ۲۰۱۶ مدل خطی آن نیز در …

توضیحات بیشتر »

روش fuzzy multimoora (مولتی مورا فازی)

مولتی مورا فازی fuzzy multimoora

روش مولتی مورا (MultiMoora) روش مولتی مورا در سال ۲۰۱۰ ارائه شد این روش تکمیل شده روش Moora است. در روش مورا دو رویکرد سیستم نسبت و نقطه مرجع وجود دارد که در روش مولتی مورا یک رویکرد دیگر بنام نقطع مرجع به این روش اضافه شده است. اما همیشه …

توضیحات بیشتر »

روش دیمتل فازی-ANP فازی

روش دیمتل فازی و ANP فازی

در آموزش های قبل روش ترکیبی دیمتل و ANP را بیان کردیم که در محیط قطعی و با اعداد قطعی انجام میشد. در این آموزش به روش ترکیبی دیمتل (DEMATEL) فازی و ANP فازی می پردازیم این روش نیز از تکنیک های پر کاربرد در مقالات و پایان نامه های …

توضیحات بیشتر »

آموزش تحلیل رابطه خاکستری (GRA)

تحلیل رابطه خاکستری GRA

تحلیل رابطه خاکستری (Grey Relational Analysis)- GRA در اکثر روشهای تصمیم گیری چند معیاره مثل تاپسیس، ویکور، الکتره و… برای رتبه بندی گزینه های پژوهش ما ماهیت معیارها را به دو دسته معیارهای مثبت و منفی تقسیم بندی می کنیم معیارهای مثبت معیارهایی هستند که افزایش هر چه بیشتر آن …

توضیحات بیشتر »

آموزش QFD فازی و خانه کیفیت

آموزش QFD فازی خانه کیفیت

QFD چیست؟ QFD به عنوان یکی از روشهای نوین مهندسی کیفیت، از مطالعه بازار و شناسایی مشتریان محصول شروع شده و در فرایند بررسی و تحلیل خود، ضمن شناسایی خواسته ها و نیازمندی های مشتریان، سعی در لحاظ نمودن آن ها در تمامی مراحل طراحی و تولید دارد.یکی از ابزارهای …

توضیحات بیشتر »

آموزش دنپ فازی (Fuzzy DANP)

آموزش دنپ فازی fuzzy danp

روش دنپ فازی (FUZZY DANP) یکی از روشهای تصمیم گیری چند معیاره است اساس کار این روش ترکیب روش های دیمتل و ANP هست در حالت سنتی ما برای ترکیب روش دیمتل (DEMATEL) با روش ANP ابتدا ماتریس ارتباطات کل دیمتل فازی را بدست آورده سپس با استفاده از مقدار …

توضیحات بیشتر »

آموزش روش ترکیب دیمتل و ISM

روش ترکیبی دیمتل و ISM

روش ترکیبی دیمتل (DEMATEL) و ISM اخیرا از روش های پرکاربرد در مقالات و پایان نامه ها شده است این روش ترکیبی در اکثر رشته ها از جمله مهندسی صنایع و مدیریت استفاده می شود. این روش با استفاده از خروجی روش دیمتل که همان ماتریس ارتباطات کل (T) است …

توضیحات بیشتر »

آموزش روش ISM (مدلسازی ساختاری تفسیری)

مدلسازی ساختاری تفسیری iSM

روش مدلسازی ساختاری تفسیری (ISM) توسط آقای Sage در سال ۱۹۷۷ ارائه شد. این روش از حروف اول عبارت Interpretive Structural Modelling گرفته شده است و هدف آن طبقه بندی عوامل و شناسایی روابط بین معیارها است. این یک روش کیفی- کمی است که کاربرد زیادی در علوم مختلف دارد. …

توضیحات بیشتر »

روش AHP فازی میخایلو (اولویت بندی فازی)

روش AHP فازی میخایلو

آقای میخایلو در سال ۲۰۰۴ رویکردی جدید برای محاسبه اوزان در روش AHP فازی ارائه داد وی نام این روش را اولویت بندی فازی (fuzzy prioritization) نهاد. از مهمترین ویژگی های این روش محاسبه نرخ سازگاری در حالت فازی است. اوزان در این روش از حل یک مدل بهینه سازی …

توضیحات بیشتر »

آموزش روش دیمتل خاکستری (فاصله ای)

آموزش دیمتل خاکستری

روش دیمتل خاکستری (grey DEMATEL) به عنوان دیمتل فاصله ای یا اینتروال مطرح می شود. هدف روش دیمتل تعیین تاثیرگذاری و تاثیرپذیری شاخص ها است. در پست های قبل به آموزش دیمتل و آموزش دیمتل فازی پرداختم. اما تفاوت اساسی اعداد قطعی و فازی با اعداد خاکستری در این است …

توضیحات بیشتر »